Virtuaalireportaasi (Aleppo-Helsinki VR)

Miltä tuntuisi kokea kotikaupungin tuho omakohtaisesti tavallisen siviilin silmin tai nähdä itsensä vanhustenhoidon asiakkaana? Virtuaalitodellisuus häivyttää katsojan ja uutisreportaasin välisen rajapinnan, tuoden kaukaiset asiat lähelle ja tehden katsojasta kokijan todellisen kaltaisiin tilanteisiin. Virtuaalinen ympäristö mahdollistaa ajatusleikin vaikeista tai jopa mahdottomista tilanteista - entä jos näin voisi käydä omalle kohdalle?


Todellinen maailmantapahtuma on hyvä lähtökohta virtuaaliselle uutisreportaasille. Konsepti rakennetaan ottamalla kiinnostava aihe sekä todellisia faktoja parhaiten ilmentävät kerronnalliset elementit ja yhdistetään ne kokijan näkökulmasta lähellä olevaan, helposti resonoivaan ympäristöön ja asiayhteyteen. Lopputuloksena saadaan uusi kokemus, jonka tärkein merkitys on synnyttää kokijalle todellisen kaltainen tunnetila ja reaktio konseptuaalisesta tilanteesta. Kokemus ei näin ollen pyri vaikuttamaan mielipiteisiin todellisuudesta, vaani luomaan uskottavan todellisen kaltaisen ympäristön johon on helppo samastua.


Esimerkiksi maantieteelliset tai poliittiset aiheet kuten sota tai ympäristökatastrofi ovat itsessään globaalisti ymmärrettäviä käsitteitä, mutta niiden välittömien tai pitkäaikaisten vaikutusten arviointi jää helposti katsojalta pintapuoliseksi omakohtaisen kokemuksen puuttuessa.

sketch1486561926259.png

Oman reaktion erilaisiin tilanteisiin määrittelee vahvasti se tunne, jonka kyseinen tilanne synnyttää.

Helsinki-Aleppo

Miltä esimerkiksi Syyrian kriisin aiheuttamat arjen haasteet näyttäisivät osana suomalaista ympäristöä? Miltä tuntuu kun oma kaupunki tuhotaan, ja tajuat että ainoa vaihtoehto on pako, minne tahansa?

Uutisvirrassa kuulemme faktat ja näemme kuvat. Ihmiset, joita emme tunne, pakenevat kaupungista jossa emme ole käyneet. Halusimme luoda kokemuksen, jossa kokijaa puhutellaan oman kulttuurinsa referensseillä. Omaksi tunnettu kaupunki tuhotaan kauppoineen patsaineen päivineen. 

Haastavaa projektissa oli sovittaa narratiivinen journalismi, eli faktat kokemuksen taustalla, itse maailmaan. Toisaalta VR antaa sijaa eri versioille, joten kokija voi nyt aistia tuhotun Helsingin kolmella eri äänimaailmalla.

Se, että koet jotain, antaa sinulle avaimet ymmärtää asioita täysin eri tavalla kuin jos lukisit niistä tai katsoisit niistä kuvia tai videota. ”Mitä jos Helsinki olisi Aleppo” antaa kokijalle parhaassa tapauksessa ymmärryksen siitä, että miksi joku ylipäätänsä lähtee omasta kodistaan ja riskeeraa kaiken tullakseen täysin rahattomina esimerkiksi Suomeen. 

Helsinki-Aleppon tekijät kertoivat kokeilun lähtökohdista enemmän viraillessaan Ylen Aamu TV:ssä.

Faktojen merkitys suhteessa konseptuaaliseen kokemukseen

Vaikka itse virtuaalinen kokemus on konseptuaalinen, sen yhdistäminen luotettavaan faktatietoon osana kokemusta voi antaa perspektiiviä myös todellisen maailman tilanteeseen. Jotta kokija pystyisi vertailemaan parhaalla mahdollisella tavalla omaa henkilökohtaista kokemusta ja todellista tietoa, on faktojen lähteillä tärkeä merkitys kokemuksen analysoinnissa jälkikäteen.

Oman mielenkiintoisen, joskin vielä tässä vaiheessa vähän tutkitun, kokonaisuuden muodostaa saadun kokemuksen pysyvyys. Miltä jälkikäteen tuntuu vierailla vaikkapa alueella, jossa ei todellisuudessa ole ollut sotaa, mutta jossa virtuaalisesti sai sodan kokemuksen? Vaikuttaako virtuaalinen kokemus omaan suhtautumiseen ja asenteisiin tai käytökseen kyseisen aiheen ympärillä? Päästään kokonaisuuteen, joka synnyttää omakohtaisen kokemuksen lisäksi myös vertailukohdan todelliseen tilanteeseen ja sitoo kuvitteellisen tilanteen alkuperäiseen kysymykseen uskottavasti.

YLE Kioski testasi käytännössä, millaisia tunteita Helsinki-Aleppo -kokemus herätti ihmisissä. 

Koko virtuaalitodellisuuskokemuksen voit ladata ilmaiseksi itsellesi täältä: http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/