Mitä seuraavaksi kokeiltaisiin, Yle Beta?

Koska kaikkien toimialojen digitalisoitumiskehitys on niin nopeaa, perinteinen toimialaseuranta ei riitä uudistumiseen. Ennakoinnin on suoraan tuettava innovointia. Siksi kehitimme Yle Betan tarpeisiin kartan nousevista ilmiöistä.

Jaoimme kartallamme ilmiöt asiakkaan, sisällön, liiketoimintastrategian ja teknologian näkökulmiin.

Hyödyllisimmillään ilmiökartan äärellä ollaan, kun tutkitaan eri ilmiöiden yhteisvaikutuksia. Karttaa käytetään pelaten. Peliohjeen löydät tämän kirjoituksen lopusta.

Asiakkaan näkökulma

Alistuminen
Kompleksisessa ympäristössä on täysin rationaalista alistua useimmissa asioissa: joku muu määrää. Tulevaisuudentutkija Mika Mannermaa puhui simplismistä - tarpeesta karsia vaihtoehtoja. Alistuminen algoritmien palveltavaksi on digiajan simplismiä. Kun maailma näyttää menevän yhä vaikeammaksi ymmärtää ja hallita, voi aktiivinen kansalaisuus - osallistuminen ja vaikuttaminen - jäädä tärkeäksi yhä pienenevälle vähemmistölle. Alistumista kuvaa Star Wars - saagan Rogue One -elokuvassa kapinallisten värväystä torjuvalle Jyn Ersolle käsikirjoitettu lakoninen vastaus kysymykseen, eikö häntä haittaa nähdä Imperiumin liput liehumassa. “Ei se ole ongelma, jos et katso ylös” (Rogue One -elokuvan lainauksista).

Adrenaliini
Voimakkaat elämykset voivat pumpata kehon täyteen adrenaliinia. Adrenaliinihyökyjä tuottavien palvelujen kysyntä kasvaa. Tämän päivän pakohuoneissa voimme testata ongelmanratkaisukykyämme kaveriporukalla. Entä millaisia adrenaliinihyökypalveluja haluamme 10 vuoden kuluttua?

Hedonismi
Mielihyvän tavoittelu yleistyy ja muuttuu sosiaalisesti hyväksytymmäksi. Työelämän vastapainoksi haetaan nautintoja. Vapaa-aika lisääntyy. Kaikille ei riitä palkkatyötä, eikä osa sitä aktiivisesti etsikään. Hedonismi värittää tulevaisuudessa yhä useampien suomalaisten elämäntapaa.

Kannabis
Kannabiksen käyttö yleistyy Suomessa eikä käytöstä tai hallussapidosta ehkä enää rangaista vuonna 2020. THL:n mukaan kannabiksen käyttö näyttää Suomessa kaksinkertaistuvan jokaisessa uudessa 10-vuotisikäryhmässä. Kasvava kysyntä luo liiketoimintamahdollisuuksia (katso keskustelu kannabis-startupeista sijoituskohteena teknologiakonferenssi Collisionissa).

Kv-rohkeus
Uudet sukupolvet kasvavat kansainvälisessä informaatioympäristössä ja oppivat käytännön kielitaidon online-pelien äärellä ja muiden harrastusten verkostoissa. Käännösteknologia tukee toimimista täysin vieraassakin kieliympäristössä. Koko maailma on saavutettavissa, mitä yhä useampi myös hyödyntää.

Money Making
Rahan ansaitsemisen mahdollisuudet digitaalisissa ympäristöissä toimimalla lisääntyvät. Verkkopalveluiden tarjoamilla keinoilla voi saada merkittäviä sivutuloja - jotkut tienaavat elantonsa omaa nettivaikuttavuutta hyödyntämällä.

Post truth
Mielipiteenmuokkauksen ja informaatiovaikuttamisen keinot käyvät yhä hienostuneemmiksi. Digitaalisen muuntelun keinoin kaikenlaiset väittämät voidaan saada näyttämään todelta - esimerkiksi julkisuuden henkilöiden videokuvaa voidaan lennossa väärentää reaaliaikaisella videomuokkauksella (ks. demo). Miten me toimimme ja keihin me luotamme, kun emme periaatteessa voi uskoa mitään mitä saamme kuulla ja nähdä?
Teknologia-näkökulma

Virtuaalitodellisuus
Kolmiulotteinen todentuntuinen maailma, johon käyttäjä voi virtuaalilaseja käyttäen mennä itse sisään ja liikkua siellä oman tahtonsa mukaan. Mukana lisätty todellisuus (augmented reality, AR) ja 360-kuva.
Uusi sisällön tekemisen tapa läpi ketjun tuotannosta käyttäjälle. Ensimmäisiä kokeiluja tehty, ovi vasta aukeamassa.

Connectivity
Erilaiset tavat, joilla yksittäiset laitteet, tietokoneet, mobiililaitteet, palvelut ja lähiverkot kytkeytyvät globaaliin internetiin. Toisiinsa kytkeytyvät, kytketyt ja verkottuneet laitteet ja verkot mahdollistavat rajattomasti uusia yhdistelmiä, uusia toimintoja ja uusia palveluita, ennennäkemättömällä nopeudella.

Kontekstitietoisuus
Käytetään teknologiaa hyväksi käyttäjän käyttökontekstin tunnistamisessa. Tilanne ja asiayhteys, jossa jokin tietty asia tapahtuu. Ympäristö, tausta ja olosuhteet, jotka vaikuttavat tapahtumaan. Ihmisille tarjotaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa oikeanlaista sisältöä. Kuluttaja kokee olevansa palveluntarjonnan keskiössä. Sisältö on hänelle henkilökohtaisesti tärkeää. Uusi nykyaikainen versio lineaarisesta lähettämisestä. Kaikki turha karsittu pois, käyttäjän palaute kerätään samanaikaisesti, automaattisesti.

Älykkäät autot
Auto on kytketty verkkoon ja siinä on oma langaton verkko. Auton ominaisuuksia päivitetään ja lisätään verkon yli. Autonomiset, itseajavat autot. Auto osana käyttäjän ekosysteemiä. Auto tuottaa dataa liikenteen systeemille. Autosta tulee viihdeympäristö. Sisältöjen jatkuvuus turvattava siirryttäessä käyttöympäristöstä toiseen. Langattoman verkon maantieteellinen peitto tärkeää. Itseohjautuvissa autoissa kuljettajastakin tulee matkustaja, aikaa liikenteen seuraamisesta muihin asioihin. Miten päästä autojen applikaatiokehitykseen mukaan?

Tekoäly
Älykkäät ja ihmisen kanssa luonnollisella kielellä kommunikoivat koneet hoitavat rutiinitehtävät ja osan vaativammistakin tehtävistä. Tekoälyn algoritmi analysoi ja hakee tietoa siten, että kaikki maailman tieto on kaikkien käytettävissä. Itse oppivat tai opetettavat algoritmit. Ihmisille mahdollisuus oppia hyödyntämään ääretöntä määrää tietoa. Rutiinityöt vähenevät ja ihmiset keskittyvät luovaan työhön (tai jouten oloon). Tieto kaikkien ihmisoikeus. Konenatiivit kasvavat Digital Assistantin kanssa äitiyspakkauksesta alkaen.

Ajatusten tunnistaminen
Tunteita voi mitata. Laitteita voi ohjata pelkillä ajatuksilla. Tunnemaailma avautuu aivosensoreilla, kasvojen ilmeistä, pulssista, ihon sähkönjohtavuudesta, tai välillisesti tekemisistä, e.g. aktiivisuudesta sosiaalisessa mediassa. Laitteiden ohjaus toimii kuin ajatus, ilman fyysisesti käytettävää ohjainta. Ihmisen tunteita voi mitata suoraan, ilman ihmisen omaa tietoista päätöstä siitä, että mitä hän kertoo tunteistaan.
Liiketoiminnan strategia -näkökulma

Alustatalous
Alustatalouteen luetaan liiketoimintamallit, jotka hyödyntävät eri toimialoille muodostuvia alustoja ja liiketoimintamallit, joissa muodostetaan uusille toimialoille alustoja. Näillä tarjotaan useammalle asiakasryhmälle verkostovaikutuksia. Verkostovaikutuksilla tarkoitetaan sitä, että alustan käyttäjät hyötyvät toisistaan - mitä useampi käyttäjä, sitä suurempi hyöty kaikille. Esimerkkejä: Uber (henkilökuljetuspalveluja), Airbnb (majoituspalveluja) ja YouTube (media ja mainonta). YouTube tarjoaa sisällöntuottajille mainosansainta- ja tilaustulomahdollisuuksia ja mainostajille yleisön tavoittamismahdollisuuksia.

Vertaisaika
Vertaiaika on kattonimitys ilmiöille, jotka syntyvät siitä, kun toisilleen ennestään tuntemattomat ihmiset jakavat ja kokoavat yhteen resursseja, esim. aikaa tai rahaa. Vertaisajan ilmiöitä ovat joukkorahoitus, jossa vakuuttavan idean esittelijä voi koota rahoituksen ideansa toteuttamiseen, tai vertaislaina, jossa yksityishenkilöt lainaavat toisilleen (ks. esim. Kauppalehdessä). Pankin korvaa verkkosivusto, jolla sijoittaja ja lainanottaja kohtaavat. Verkkosivua eli palvelualustaa ylläpitää yritys, joka luo puitteet pienimuotoiselle pankkitoiminnalle."

Yhden hengen yritykset
Yksinyrittäjyyden hyviksi puoliksi koetaan työn itsenäisyys, ajankäytön hallinta sekä se, että oman osaamisensa voi ottaa kokonaan käyttöön. Yrittäjätyön vapaus voi helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista. Yksinyrittäjissä on tietotyön erityisasiantuntijoita, kaupan alan ja terveyden asiantuntijoita sekä kulttuurialojen tekijöitä ja käsityöläisiä. Palvelualoilla ja rakennus-, kuljetus- ja teollisuusalla on itsensä työlliväviä ammatinharjoittajia. Palkkatyön sijaan tarjolla on yhä enemmän työtä yrittäjänä tai yrittäjämäisesti työskentelevälle, kun yritykset ulkoistavat ja alihankkivat, jakavat tuotantoprosessit osiin ja teettävät projekteja.

Digiturvabisnes
Turvatoimiala kasvaa tilanteessa, jos yksilöiden ja yritysten luottamus yhteiskunnan kykyyn ylläpitää turvallisuutta rapautuu. Tulevaisuudessa hyödynnettäneen yhä enemmän kaupallisia palveluntarjoajia oman perheen ja yritysten kokonaisvaltaisen turvallisuudentunteen ylläpitämiseen (ks. uutinen tietoturvabisneksen kasvunäkymistä)

Sisällön ja sisällön tekemisen näkökulma

Laadusta kilpailuvaltti
Globaalin kilpailun ja muutenkin tarjonnan kasvaessa sisällön pitää erottua laadulla. Laadukas sisältö palvelee paremmin. Laadukkaalla suomalaisella sisällöllä voi olla kysyntää myös maan rajojen ulkopuolella. Kun tekemiselle tulee lisää maksajia, suomalaiset hyötyvät.

Mysteerejä & mystiikkaa
Mysteerit ja mystiikka kiinnostaa aina, esimerkiksi tänä päivänä Uusi Sherlock. Millaiset mysteerit kiehtovat meitä vuonna 2027?

Käyttäjät vaikuttavat
Käyttäjillä on entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa sisältöön ja tarinaan. Käyttäjä voi tuottaa itse sisältöjä, täydentää luotua sisältöä, luoda profiilien kautta kysyntää. Suora yhteys tarinankerrontaan, tarina muuttuu lennossa, pelilliset elementit. VR-maailmassa katsoja valitsee polun, jolla tarina etenee.

Kehosta irtautuminen
Ihminen irtautuu ihmisen kehosta. Näytetään asioita erilaisesta näkökulmasta. E.g. VR-lasein, miltä metsä näyttää suden näkökulmasta, millaista on suden kokema elämä.

Järkyttävä avoimuus
Jaetaan omasta elämästä asioita, joita ei ole koskaan ennen jaettu. Perhepiirissä pidetyt ovatkin julkisia. Julkisuudella haetaan henkilökohtaista näkyvyyttä.

Reaaliaikaisuus
Asiat tapahtuvat tässä ja nyt. Käyttäjä voi tunnetiloillaan ohjata tarinan kulkua. E.g. 5 miljoonan suomalaisen keholliset reaktiot ja tunteet kuljettavat improvisaatioteatterin tarinaa

Reaali/digitaalisen maailman miksaus
Lisätty todellisuus tuo kerrontaan uuden kerroksen

Päällekkäiset tarinankerrontatasot
VR-maailmassa katsoja päättää ohjaajan sijasta mihin kiinnittää huomionsa. E.g. BBC käyttää taikureita, silmänkääntäjiä, ymmärtääkseen miten kohdistaa käyttäjän huomion haluamiinsa kohtiin.

Koneen ja ihmisen rajapinnan sumeneminen
Teknologia sulautuu ihmiseen, fyysisesti. Silmälaseilla parannetaan olemassaolevaa aistia. Uusilla teknologioilla luodaan uusia aisteja. Millaista sisältöä tarjota kyborgille?

Testaa yhteisvaikutuksia kertomalla tarinoita

Yllä esitetyistä ilmiöistä voi luoda arvaamattomia yhdistelmiä. Niillä pelaamalla käynnistät seuraavan ideapalaverin lennokkaasti. Kirjaa ilmiöt erillisiksi korteiksi, tai vaikkapa muovipallon kylkeen kuten kuvassa. Kokeile

Yksin: Poimi yksi ilmiö kolmen eri teeman alta, ja lisäksi keksi itse yksi uusi neljänneksi ilmiöksi. Sitten kuvittele tarina tulevaisuuden palvelusta, jossa kaikki elementit ovat mukana. Äänitä kännykän sanelimella talteen. Toista harjoitus yhdistelemällä taas uusia erilaisia ilmiöitä toisiinsa.
Porukalla: Ensimmäinen pelaaja valitsee vuorossa olevalle tarinankertojalle kolme ilmiötä, kunkin eri teemasta. Tämä keksii itse neljännen ilmiön tarinaansa täydentämään. Tarina videoidaan kännykällä. Tämän jälkeen hän valitsee kolme palloa seuraavalle tarinankertojalle jne. Jokaisella pelivuorolla tuotettava uusi ilmiö merkitään muistiin ja siitä tehdään uusi kortti tai pallo.

Jos kokeilet, kuulisimme Facebook-sivumme keskustelussa mielellämme, mitä pidit pelituokiosta. Irrotteliko ajattelua irti totutusta? Kerro meille siitäkin, jos kehität oman muunnelmasi pelistä.

Kirjoittajat tekevät työkseen ennakointia ja toimintaympäristöseurantaa Ylellä.