Miten voimme lisätä ihmisten keskinäistä ymmärrystä ja arvostusta ja luoda uskoa tulevaisuuteen?

Tutkitusti ensimmäistä kertaa maamme historiassa suurin osa suomalaisista uskoo tulevaisuuden olevan huonompi kuin nykyisyys. Mitä voisimme tehdä, että tulevaisuuden voisi nähdä positiivisessa valossa ja odottamisen arvoisena? Miten erilaiset mielipiteet voisivat synnyttää rakentavaa dialogia repivän riitelyn sijaan?

Suomella on vahvuuksia, jotka luovat erinomaiset edellytykset pärjätä kiihtyvässä globaalissa muutoksessa. Näitä ovat mm. koulutus, luottamus yhteiskunnan rakenteiden toimivuuteen ja toimiva infrastruktuuri. Kuitenkin julkisessa keskustelussa nousee esiin epävarmuutta siitä, mihin suuntaan muutokset meitä vievät. Pirstaloituneessa ja monimutkaisessa maailmassa piilee uhkia ja riskejä, joista kaikkia emme edes tunne. Ennakoimattomuus vaikeuttaa tulevaisuuden suunnittelua kaikkialla – myös meillä Suomessa.

Vaikka olemme uuden teknologian ansiosta huikeiden mahdollisuuksien äärellä ja kehitys etenee valtavin harppauksin, on myös heitä, jotka eivät ehdi tai pysty sopeutumaan muutoksiin. Tämä tekee ihmisten käyttäytymisestä arvaamatonta ja voi yllättää enemmän kuin teknologian mullistus yksin. Taloudellisesti epävarmoina aikoina keskinäinen yhteenkuuluvaisuuden tunne on joutunut koetukselle ja rakentavia kompromisseja, saati rakenteita uudistavia ratkaisuja, on ollut vaikea löytää.

 

Avarakatseinen yhteiskunta tarvitsee visionäärejä, jotka luovat sellaista, jota ei vielä ole

Haastekilpailun kautta etsitään ideoita ja konsepteja, joilla rakennetaan uskoa tulevaisuuteen ja ihmisten välistä luottamusta ja arvostusta kaikilla elämänalueilla.
Ymmärrystä paremmasta ja rohkeutta kyseenalaistaa tuttua ja opittua, uusia tapoja ja paikkoja paremmalle dialogille, syvemmälle kohtaamiselle, uusia palveluita, tuotteita, tutkittua tietoa ja teknisiä ratkaisuja.

Tällaisia maailmaa mullistavia ratkaisuja etsimme tällä kilpailulla.

 

Mitä haettavat ideakonseptit voisivat olla?

Kerro sinä meille. Emme halua rajata mitään ideaa pois, joten anna palaa!

 

Haastekilpailun tavoitteet

 • Herättää keskustelua suunnitteluhaasteesta ja mahdollisista ratkaisuista
 • Löytää vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja annettuun suunnitteluhaasteeseen
 • Tukea tiimejä löytämään ja kehittämään ratkaisuja.

 

Yle Beta Challengen tärkeät päivämäärät

 • Yle järjestää Beta Dayn Helsingissä 24.4.2017, päivässä keskitttään Yle Beta Challenge -haastekilpailun aihepiireihin. Keynote -puhujana on tulevaisuustutkija Ilkka Halava.
 • Match Making -tilaisuus pidetään 3.5.2017. Tilaisuudessa etsitään tiimikumppaneita toteuttamaan ideoita haastekilpailuun.
 • Hakuaikaa kilpailuun on 15.5.2017 asti.
 • Esiraati valitsee kiihdyttämöviikolle viisi finalistia, joille toimitetaan tieto valinnasta 19.5.2017
 • Yle Beta Challengen kiihdyttämö viikolla 22
 • Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo valitsee finalisteista voittajan. Voittajakonsepti saa 20 000 euroa idean toteutukseen. Voittaja julkistetaan 7.6.2017 mennessä.

 

Tiimin kokoonapano ja vaatimukset

 • Tiimi koostuu 3-5 henkilöstä, vähintään kahden on oltava mukana koko kiihdyttämöviikon ajan.
 • Kukin tiimi saa osallistua vain yhdellä idealla ja kukin henkilö saa olla vain yhdessä tiimissä.

 

Arviointikriteerit

 • Uutuusarvo
 • Vaikuttavuus
 • Innostavuus
 • Toteuttamiskelpoisuus
 • Tiimin osaaminen ja aiempi kokemus ratkaisujen kehittämisestä

 

Tuomaristo

Esiraati valitsee kiihdyttämöviikolle viisi nalistia ja näistä viidestä Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo valitsee voittajan.

 

Palkinnot ja jatkoaskeleet

Voittajakonsepti saa 20.000 € ideansa toteutukseen. Palkintosumma maksetaan erissä idean toteutuksen edetessä erikseen tehtävän sopimuksen mukaan.

 

Immateriaalioikeudet ja sopimuskysymykset

 • Kilpailuvaiheessa kaikki immateriaalioikeudet säilyvät konseptin luoneella tiimillä.
 • Voittajatiimin kanssa tehdään kirjallinen sopimus konseptin toteutuksesta. Sopimuksessa sovitaan mm. etenemis- tavoitteista, aikataulusta, yhteistyöstä, oikeuksista mahdollisiin lopputuotteisiin sekä palkintosumman maksatuksen yksityiskohdista. Tiimit ovat vastuussa siitä, että niillä on kaikki oikeudet omaan ratkaisuunsa sekä sen hyödyntämiseen kilpailussa, eikä ratkaisu loukkaa muiden oikeuksia.
 • Ylellä on rajoittamaton oikeus julkaista kilpailun myötä syntyvää materiaalia osittain tai kokonaan verkkosivuillaan tai muissa medioissaan sekä tiedottaa ideoista julkisesti.

 

Hae Yle Beta Challengeen tästä: http://bit.ly/ylebetachallenge2017

Ilmoittaudu Beta Dayhin tästä: https://goo.gl/forms/uzKjcHAsTOQMUOH93

Ilmottautuminen Yle Beta Challenge Match-Making -tilaisuuteen: http://bit.ly/ylebetamatchmaking

Lisätiedot: info.beta@yle.

 

 

Yhteistyössä:

Helsingin kaupunki & Luova ja osallistava Suomi