Smart Tampere

Smart Tampere

Smart Tampere on kaikkea sitä Tampereen seudulla tapahtuvaa uudenlaista kehittämistä, josta syntyy älykkään kaupungin ratkaisuja. Smart Tampere -toimintamallin tavoitteena on tuoda digitaalisia palveluita, tuotteita ja prosesseja kehittävät tahot sekä näiden palveluiden käyttäjät yhteen.

Smart Tampere avaa kaupungin ja kuntien tarpeita yhteiskehittämiselle ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia testata tuotteitaan aidoissa ympäristöissä. Yritykset saavat mm käyttäjäpalautetta ratkaisuihinsa ja uutta tietoa asiakkaiden tarpeista. Toimintamalli johtaa uudenlaisiin ratkaisuihin ja parempiin palveluihin kaupunkilaisille sekä luo uutta liiketoimintaa yrityksille.

Älykkään kaupungin ratkaisuja kehitetään erityisesti seuraavien teemojen alla: älykäs liikkuminen, älykäs terveys, älykäs teollisuus, älykäs hallinto ja osallistaminen, älykkäät rakennukset, älykäs infra ja älykäs koulutus ja osaaminen.

Lue lisää smarttampere.fi

Grow. Smart. Together.