Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma Luova uho vuosille 2017-2021 julkistettiin 4.11.2016.

Tampereen kaupunkiseutu tarvitsee luovaa uhoa: rohkeutta yhdistää perinteiset vahvuudet ja uudet kehitysmahdollisuudet, jotta kasvu voi jatkua menestyksekkäästi. Siksi elinkeino-ohjelmaan valitut painoalat nojaavat kaupunkiseudun pitkäjänteisesti kehitettyihin vahvuuksiin ja uudistavat niitä.

Nämä painoalat ovat

1. Uudistuva teollisuus
2. Älykkään kaupungin ratkaisut
3. Terveys ja hyvinvointi
4. Tapahtuma-, kävijä- ja elämystalous

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma vuosille 2017-2021 on ladattavissa ao. linkeistä:

Tampereen_kaupunkiseudun_elinkeino-ohjelma_2017-2021.pdf

Tampereen_kaupunkiseudun_elinkeino-ohjelma_2017-2021_tiivistelma.pdf

Tampereen_kaupunkiseudun_elinkeino-ohjelma_2017-2021_visualisointi.pdf

Click to load the English summary and visualisation of the Economic Development Programme of the Tampere City Region

Creative_zest_economic_development_programme_of_the_tampere_city_region_2017-2021_summary.pdf

Creative_zest_economic_development_programme_of_the_tampere_city_region_2017-2021_visualisation.jpg

Kaupunkiseudulla toimiville yrityksille toteutettiin kysely, jonka avulla kartoitettiin yritysten näkemyksiä elinkeino-ohjelman sisältöön.

Tampereen_kauounkiseudun_elinkeino-ohjelma_yrityskysely.pdf