Velg studieretning:
Topplister arrow_right

Dette er en test

Samhandling er viktig i testavdelingen til Statens vegvesen (Foto: June Kristiansen)

Fra Karianne fikk muligheten til å etablere en testavdeling i 2010, har den vokst til et solid fagmiljø fordelt på tre lokasjoner. Nå skal kompetansen styrkes ytterligere.

- Jeg kaller Testsenteret på en måte for barnet mitt, forteller seksjonssjef Karianne Vabø Svarthol. Men det er på ingen måte et barn; vi har utviklet oss til å bli et modent og kompetent fagmiljø med 14 medarbeidere.

Jobben til Karianne og hennes kolleger er å teste og sikre kvalitet i IT-løsninger for interne og eksterne kunder av Statens vegvesen.

- Det er alt fra egenutviklet programvare til hyllevarer med og uten tilpasninger og skyløsninger. Eksempler er de ulike selvbetjeningsløsningene for publikum, førerkortappen de fleste nordmenn bruker, omregistrering av kjøretøy, bestilling av førerkort og et vell av andre interne og eksterne tjenester og løsninger.

Spenning og sparte liv
Kariannes favorittprosjekt har en ekstra dimensjon ved seg, ut over å være spennende rent teknisk.

- Vi deltok i utvikling og testing av et utekontrollsystem som heter Vadis. Løsningen bidrar til å øke trafikksikkerheten og redusere antall ulykker på veien, gjennom effektive og målrettede kontroller av kjøretøy og førere.

Prosjektet gjorde at vegvesenet gikk fra kontrollsedler på papir til digitale løsning med koblinger til ulike registre.

- Den digitale løsningen sparer tid, slik at kontrollørene kan gjennomføre flere kontroller med høyere kvalitet og mer målrettet mot farlige kjøretøy. Denne løsningen har ganske sikkert bidratt til å spare menneskeliv. Intet mindre.

Karianne Vabø Svarthol, seksjonssjef Testsenter IT(Foto: June Kristiansen)

Automatisering
Økt grad av testautomatisering står høyt på agendaen til Karianne og kollegene. Hyppige leveranser gjør det tvingende nødvendig.

- Vi har for lengst gått over fra tradisjonell fossefallsmetodikk til smidig utvikling der vi ofte deployer daglig. Vi skal opprettholde høy grad av sikkerhet og kvalitet, men samtidig kan ikke testing være en propp i systemet.

Svaret på dette dilemmaet er automatisering, med egne dedikerte ressurser til å utvikle slike løsninger.

Samhandling
Medarbeiderne til Karianne sitter i Bergen, Drammen og Moss – og dermed er god samhandling vesentlig.

- Jeg sitter selv i Bergen, mens hovedkontoret til Divisjon IT ligger i Drammen. Så fikk vi for en tid tilbake en drivende dyktig medarbeider som hadde et ønske om å jobbe i Moss, og vi er i gang med å bygge et miljø rundt ham der, med blant annet utviklere og løsningsarkitekter.

For Karianne er ikke det å sitte sammen fysisk avgjørende for å skape godt samarbeid.

- Vi er veldig gode til å samhandle på Teams og i alle rekrutteringer har jeg vært opptatt av å finne noen som liker å dele kunnskap og gjøre andre gode. Det har vi lykkes godt med.

At kolleger sitter på ulike steder passer godt til Kariannes lederstil, som er bygget rundt frihet under ansvar.

- Jeg er veldig fan av det som heter tillitsbasert ledelse. Det er høyt under taket, rom for å lufte frustrasjon og i grunn det jeg vil kalle et befriende arbeidsmiljø.

Fagmiljøet styrkes
Nå skal det allerede gode fagmiljøet styrkes ytterligere. Karianne er på jakt etter noe ganske annet enn før, men samtidig litt likt.

- Jeg er opptatt å av finne noen som er annerledes enn vi som allerede jobber her, men som samtidig passer inn. De fleste her har en bachelor i informasjonsteknologi, men har ganske ulike mastere. Så der er vi åpne.

Også når det kommer til personlighetstrekk søker Karianne et mangfold.

- Det er jo ikke uvanlig at de som jobber med testing er grundige, analytiske og systematiske. Vi er opptatt av å levere kvalitet, det skal være skikkelig. Men ut over det, så er vi alt fra friluftslivsentusiaster til ølbryggere, motorsyklister, gourmeter og treningsivrige.

Hos Karianne er det med andre ord rom for litt av hvert.

TOPP 3 IT

 1. Google
 2. Microsoft

Bransjebeste

 1. Telenor

Klatrere IT

 1. Schibsted Media Group
 2. Capgemini
 3. Oslo kommune
 4. Aker Solutions
 5. Sintef
 6. Deloitte
 7. McKinsey
 8. Aker BP
 9. KPMG

Rangeringen IT

 1. Google
 2. Forsvaret
 3. Telenor
 4. Bouvet
 5. Schibsted Media Group
 6. NAV
 7. Capgemini
 8. Utenriksdepartementet
 9. Oslo Kommune
 10. Samsung
 11. Aker Solutions
 12. Innovasjon Norge
 13. Accenture
 14. Sparebank 1
 15. Cisco Systems
 16. Knowit
 17. Forsvarets forskningsinstitutt
 18. Norgesgruppen
 19. ATEA
 20. Sintef
 21. Statkraft
 22. Deloitte
 23. Funcom
 24. McKinsey & Company
 25. Tine
 26. Statnett
 27. IBM
 28. Statistisk sentralbyrå
 29. Aker BP
 30. PwC (PricewaterhouseCoopers)
 31. Rolls-Royce
 32. IKEA
 33. Telia Norge
 34. Visma
 35. KPMG

TOPP 3 økonomi

 1. DNB
 2. Innovasjon Norge
 3. Google
Se hele listen

TOPP 3 ingeniør

 1. Multiconsult
Se hele listen

TOPP 3 jus

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
Se hele listen

TOPP 3 humaniora

 1. Kunnskapsdepartementet
 2. NRK
 3. Barne-likestillings og inkl.dep
Se hele listen

TOPP 3 helse

 1. Helse Sør-Øst
 2. Helsedirektoratet
 3. Folkehelseinstituttet
Se hele listen